Володарська ЗОШ №1

Ваша IP адреса: 35.175.201.14
Сьогодні: 23.01.2020
01:55
Головна Вихід Карта сайта

Вхід на сайт

Календар

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Відвідувачі сайту

Flag Counter

Погода

Погода
Головна » Статті » Методична робота » Шкільна документація

Інтегроване навчання у НУШ

Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіту розглядають крізь призму загальної картини світу, а не поділяють на окремі дисципліни.
Що таке інтеграція?
Для розуміння поняття «інтегроване навчання» важливо пояснити, що таке інтеграція.
Інтеграція – це процес взаємодії, об’єднання, взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності двох або більшої кількості систем, результатом якого є утворення нової цілісної системи, що набуває нових властивостей та взаємозв’язків між оновленими елементами системи.
У філософії поняття інтеграція розглядають у межах теорії систем.
Систему розуміють як цілісне утворення, яке здатне підтримувати власне існування самостійно та функціонувати як єдине ціле у процесі взаємодії (інтеграції) її складових. Властивості цілісної системи, які виникають унаслідок її функціонування, називають емерджентними.
Наприклад, Сонячна система – це система, що містить центральну зірку – Сонце – і всі природні космічні об'єкти, які обертаються навколо неї (планети, астероїди, метеори тощо). Можна розглядати кожний окремий елемент системи та його властивості (наприклад, планету Земля), але всі властивості окремого елемента не притаманні всій Сонячній системі як цілісному утворенню.
Якщо припустити, що дві чи більше зоряні системи почнуть взаємодіяти та утворювати нову систему, то можна говорити про інтеграцію – взаємодію між двома системами, що привела до появи нової цілісності. У новій системі наша планета Земля (як елемент) може змінити свої властивості та взаємозв’язки з іншими елементами.
Таким чином, інтеграція – це взаємодія між системами, що сприяє утворенню нової цілісності. Інтеграція можлива за умови наявності незалежних систем та об’єктивних передумов для їхньої взаємодії. Інтеграція є також процесом та результатом взаємодії між елементами системи, що приводить до її функціонування та вияву емерджентних властивостей.
Інтеграція в освіті
Інтеграцію в освіті розглядають у багатьох аспектах, зокрема:
• як фактор розвитку освітніх систем;
• як різновид наукової інтеграції, що здійснюється в межах педагогічної теорії та практики; як вищу форму відображення єдності цілей, принципів, змісту, форм організації процесу навчання та виховання;
• як процес і результат взаємодії структурних елементів змісту освіти, який супроводжується зростанням системності та спресованості знань учнів;
• як цілеспрямоване об’єднання, синтез відповідних навчальних дисциплін у самостійну систему цільового призначення, яка спрямована на забезпечення цілісності знань та вмінь.
Інтеграцію в дидактиці Сергій Архангельський розумів як взаємозв’язок змісту, методів та форм навчання; Галина Батуріна – як цілісний навчально-виховний процес; Григорій Федорець – як різноманітні зв’язки між структурними компонентами педагогічної системи.
На думку американських дослідників, інтеграція в освіті – це організація процесу пізнання, за якої учні можуть використовувати знання та вміння, отримані в школі, в реальних життєвих ситуаціях.
Що таке інтегроване навчання?
Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіту розглядають крізь призму загальної картини світу, а не поділяють на окремі дисципліни.
Предметні межі (роздільники) зникають, коли вчителі заохочують учнів встановлювати зв’язки між навчальними дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох освітніх галузей. Учням потрібні відкриті можливості для інтеграції знань і навичок із різних дисциплін і критичного оцінювання того, як усі ці частини взаємодіють.
Інтеграція у шкільному навчанні реалізується як у межах окремого навчального предмета, так і між різними навчальними дисциплінами.
Коли вчитель встановлює зв’язки між блоками навчальної інформації (чи окремими темами) у межах кожного навчального предмета, він реалізує внутрішньо-предметну інтеграцію. Її ще називають послідовною інтеграцією та порівнюють з ниткою, на яку, наче намистинки, нанизують теми в певній логічній послідовності. Саме так створюють цілісність – намисто. Під час послідовної внутрішньо-предметної інтеграції вчитель має створити умови, за яких учні не тільки вивчають теми, а й розуміють зв’язки між ними.
Якщо вчитель установлює зв’язки між окремими навчальними дисциплінами, він реалізує міжпредметну інтеграцію.
Сучасна освіта ‒ предметоцентрична, отже, основну увагу зосереджують на внутрішньопредметній інтеграції. Перехід початкової освіти на якісно новий рівень, це, по суті, рух від внутрішньопредметної до міжпредметної інтеграції.
Інтегроване навчання за сутністю є реалізацією міжпредметної інтеграції змісту на¬ вчання.
Таким чином, інтегроване навчання в межах предметоцентричного освітнього середовища – це сукупність послідовних та взаємопов'язаних дій учителя і учня, які спрямовані на формування цілісної картини світу школяра на основі об’єднання навчального матеріалу з різних освітніх галузей (навчальних предметів).
Інтегроване навчання дає змогу вчителю та учням «виходити» за межі окремого навчального предмета (окремої освітньої галузі) та сприяє формуванню в дітей цілісної картини світу.
Учні зможуть:
• краще зрозуміти сутність об'єкта чи явища в контекстах різних навчальних предметів та сформувати цілісне уявлення про них;
• глибше зрозуміти ключові ідеї з огляду на їх аналіз із різних точок зору;
• краще оцінити, як використати набуті ідеї та навички в життєвих ситуаціях;
• системно мислити.
Упровадження інтегрованого навчання – це, по-перше, питання рівня взаємодії навчальних дисциплін та глибини об’єднання їхнього навчального змісту; по-друге, визначення способів, якими цього можна досягти.
Головне питання, яке виникає в учителя, коли починається впровадження міжпредметного інтегрованого навчання, – це зв’язки між навчальними предметами (освітніми галузями).
Учителю потрібно відповісти на низку запитань:
1. Яка частина навчального матеріалу одного предмета буде пов’язана з навчальним матеріалом з іншого предмета?
2. Із якою метою?
3. Яким способом?
4. У якій формі?
5. Яким чином будуть використовуватися базові знання учнів з окремих навчальних предметів для усвідомлення та розв’язання міждисциплінарних проблем?
Яким чином сформувати взаємозв’язки між навчальними предметами (освітніми галузями)?
Зв’язки можна встановлювати на різних рівнях:
• змістовому;
• операційно-діяльнісному;
• ціннісно-смисловому.
Тож можна визначити такі види міжпредметної інтеграції:
• контент-орієнтовану інтеграцію (або інтеграцію на основі змісту навчальних предметів, її ще називають тематичною інтеграцією);
• інтеграцію, орієнтовану на формування способів дій (або інтеграцію навичок);
• інтеграцію на ціннісно-смисловому рівні (або інтеграцію перспектив).
Контент-орієнтована інтеграція навчальних предметів реалізується у формі тематичного навчання. Це навчання на основі об’єднання навколо однієї теми знань із різних навчальних дисциплін.
Діяльнісний підхід реалізується з використанням однакових способів дій на уроках із різних навчальних дисциплін чи шляхом організації інтегрованої діяльності на інтегрованих уроках або впродовж навчального дня без визначення меж уроків у школі.

 

Категорія: Шкільна документація | Додав: Hazar (13.12.2019)
Переглядів: 31 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]