Додаткове меню

Шановні присутні! Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи за період з червня місяця 2020р. по червень  2021року. Це був рік напруженої роботи в умовах пандемії Covid-19, рік впровадження різних форм навчання. Ви знаєте про зміни, які відбуваються сфері формування змісту середньої загальної освіти,  реалізація Закону «Про освіту» прийнятого 28 вересня 2017р., реалізація Закону «Про повну загальну середню освіту, прийнятого 17 березня 2020 року, переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного функціонування та розвитку сучасної освіти.

Як директор протягом звітного періоду я керувався статутом школи, свою діяльність здійснював відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна XXI століття), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції національного виховання, дотриманням норм Конвенції про права дитини та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у 1-3 класах та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника

© 2022. ОЗО "Володарський ЗЗСО І-ІІІ ст.№1"